placeholder

Gespecialiseerd in personeelsoplossingen

Gediplomeerd en ervaren

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op
Personeelsoplossingen in de zorg

Personeelsoplossingen in de zorg

Wij  bieden ondersteuning bij complexe personeelsvragen, of nemen die geheel uit handen. Wij  definiëren alle processen binnen uw organisatie en wijzen deze toe aan de juiste professionals. Direct aan zorggerelateerde inzet is vrijgesteld van btw. Ontdek wat XTRN voor uw bedrijf kan betekenen: 

  • Gediplomeerd en ervaren personeel 
  • Bij direct aan zorggerelateerde inzet vrijgesteld van btw: bespaar 21% btw 
  • Altijd maatwerk: ad hoc en langdurige ondersteuning 
  • Zorgpersoneel wordt door XTRN ingewerkt op locatie 

ONDERAANNEMERSCHAP IN DE ZORG 

Wij bieden de mogelijkheid totale zorgvragen/casuïstiek tijdelijk uit handen van onze partners te nemen. Wij bieden daarbij vaak zorg die in-house niet aanwezig is, of in situaties waarin sprake is van een structureel capaciteitstekort. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

  • Complexe zorg voor specifieke cliënten, bijvoorbeeld 1-op-1 begeleiding. 
  • Het opzetten van een nieuwe behandel- en/of leefgroep. 

ONZE ZORGPROFESSIONALS 

Als zakelijke  dienstverlener vinden wij  kwaliteit één  van de belangrijkste aspecten van onze dienstverlening. Wij  werven en selecteren alleen dé beste kandidaten.  Om de beste te kunnen blijven, is het belangrijk dat onze professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.  Wij werken  samen met opleidingspartners die zorgdragen voor de ontwikkeling van onze zorgprofessionals. Naast  de verplichte scholing en eventuele herregistraties, kijken wij  ook naar de toekomst van onze zorgprofessionals en ondersteunen hen hier zo veel mogelijk in. 

ONZE SPECIALISATIES 

HUISARTSENZORG 

XTRN ondersteunt huisartsenposten door het verzorgen van triage diensten in de avonden, nachten en weekenden. Onze gediplomeerde triagisten en junior triagisten zijn ervaren, flexibel en hebben allen een passie voor het vak. Na een korte inwerktijd op locatie, door onze eigen opleiders, zijn zij  in staat om zelfstandig diensten te draaien. 

Al onze triage professionals zijn opgeleid door Latona. Zij beschikken allen over een online portfolio op triage.nl waarin opdrachtgevers alle relevante gegevens kunnen inzien, zoals diploma's, (bij)scholing en recente audits. Via triage.nl hebben al onze (junior) triagisten een oefenomgeving waarmee zij hun competenties kunnen verbeteren, zodat wij  samen continu  de beste zorg kunnen verlenen. 

GGZ  

XTRN levert zorgprofessionals in de GGZ, een doelgroep met een doorgaans complexe problematiek. Dit vraagt naast veel kennis ook tact, stressbestendigheid en het vermogen snel te kunnen schakelen, van de professionals. Daarnaast zijn het echte teamspelers in het belang van de cliënt. 

GEHANDICAPTENZORG 

XTRN is actief in de gehandicaptenzorg, een doelgroep waarin passie, contact en creativiteit centraal staan. De behoeften van de cliënt in zijn of haar leef- en woonomgeving staan voorop en vormen steeds het uitgangspunt voor interventies door onze zorgprofessionals. 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

XTRN is actief binnen de maatschappelijke dienstverlening in onder ander de verslavingszorg, dak- en thuislozenopvang, schuldsanering, gezinsondersteuning en crisisopvang. Wij bieden onze partners ondersteuning door het tijdelijk overnemen van zorgvragen, het detacheren van zorgprofessionals, het uitvoeren van nachtdiensten en het verzorgen van zorgbeveiliging en vervoer. XTRN werkt zowel in open en gesloten instellingen als ambulant.   

JEUGDZORG 

Wij verlenen diensten aan jeugdzorgorganisaties op het gebied van personele vraagstukken. Daarbij werken wij zowel in open als gesloten instellingen. Wij  ondersteunen en adviseren bij complexe zorgvragen met de juiste zorgprofessionals voor de periode die de organisatie wenselijk acht. Wij  beschikken over ervaren zorgprofessionals die de kennis hebben om samen tot een goede oplossing te komen. Daarnaast werkt XTRN ook ambulant.  

Onze pedagogisch medewerkers zijn mbo en hbo geschoold en hebben minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg.  

ZORGBEVEILIGING 

Veiligheid in de zorg is een belangrijk aspect; veiligheid voor de cliënt, maar zeker ook veiligheid voor de medewerkers. Beveiliging in de zorg vraagt specifieke expertise. XTRN ondersteunt haar partners in de zorg met het “Externe Zorg Veiligheid’s Team”, oftewel het EZVT. Het EZVT is een speciaal ondersteuningsteam dat 24/7 paraat staat voor calamiteiten en crisisondersteuning. Indien medewerkers van partners zich in risicovolle situaties begeven of dreigen te bevinden, kunnen zij een beroep doen op het EZVT zonder de situatie te laten escaleren door inschakeling van de politie. 

Het EZVT is gespecialiseerd in het de-escaleren van dreigende situaties en het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen. De teams worden opgeleid en begeleid vanuit XTRN.