directe-zorgverlening
Onze

Directe zorgverlening

Het is mogelijk om uw specifieke cliëntgerichte zorgvraag bij ons onder te brengen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld zorg voor groepongeschikte cliënten, begeleiding in het onderwijs, het opzetten van een gezinshuis, het verbeteren van het pedagogisch leefklimaat, het verzorgen van een-op-een begeleiding of het opzetten van een nieuwe afdeling. Hierbij worden onze zorgprofessionals projectmatig ingezet en dragen zij de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënt en werken zij zelfstandig binnen de kaders van uw instelling.

Deze inzet is vrijgesteld van btw, aangezien zij direct gekoppeld is aan zorgverlening. Onze samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot deze directe zorgverlening voldoet aan alle juridische en fiscale voorwaarden. Tarieven voor directe zorg zijn afhankelijk van de werkzaamheden, de benodigde expertise en de tijdsduur van het project. Derhalve worden deze tarieven op basis van een specifieke aanvraag vastgesteld.

Schakel XTRN in
XTRN

Beschermd wonen

Ieder mens verdient een veilige thuissituatie. Om concreet invulling te geven aan deze overtuiging bieden we échte aandacht in verschillende woonvormen; in een gezinshuis en in woon- en crisisgroepen. Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen de juiste, veilige oplossing; dat is ons streven.

Gezinshuis

In ons gezinshuis wonen kinderen en jongeren onder begeleiding van vaste gezinsouder Rogier, ondersteund door verschillende eersteklas zorgprofessionals. Met veel liefde, aandacht en gespecialiseerde ondersteuning proberen we in dit gezinshuis de situatie van een veilig thuis zo goed mogelijk na te bootsen. Op deze locatie is altijd iemand aanwezig en zorgen we ervoor dat het de kinderen en jongeren aan niets ontbreekt. Er is geen groepsnorm, wel regelmaat en echte aandacht. Niet voor niets zeggen we: het huis is niet van ons, maar van zij die er wonen, van de familie.

Woongroep

We hebben twee woongroepen, één in Almere en één in Muiderberg. In een woongroep heeft iedere bewoner zijn of haar eigen slaapkamer. Er zijn dag en nacht zorgprofessionals aanwezig die de begeleiding afstemmen op de specifieke zorgvragen van de bewoners op dat moment. Onder meer zelfstandigheidstraining is een vast onderdeel van de zorg die we bieden. Een woongroep kan zo een opstap zijn voor een KTC-plek of een eigen woning.

Crisisopvang

Wanneer problemen thuis niet kunnen worden opgelost kunnen wij kinderen en jongeren opvangen in één van onze twee crisisopvanglocaties voor een duur van maximaal zes weken. Het doel: de-escaleren, zoals dat met een mooi woord heet. We halen de spanning van de situatie af door afleiding te bieden in de vorm van sporten, koken en tuinieren. En natuurlijk af en toe een goede film in onze levensechte bioscoop. Indien gewenst kan de duur van zes weken verlengd worden tot nog eens zes weken.

Moeder en dochter op bed
XTRN

Locaties

Op onze locaties in Loosdrecht, Muiderberg, Lelystad en Almere bieden we eersteklas zorg aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Voor alle locaties geldt dat ze ruim zijn, een grote tuin hebben, aan de randen liggen van woonwijken en goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De locaties zijn gekeurd en voldoen aan alle eisen.

Gezinshuis Loosdrecht

Gezinshuis Loosdrecht

Woongroep Muiderberg

Woongroep Muiderberg

Woongroep Almere

Woongroep Almere

Crisisgroep Lelystad

Crisisgroep Lelystad